Projektování,dodávka,montáž a servis řídících systémů technologických procesů
Prodej a instalace výpočetní techniky včetně počítačových sítí a realizace  
           uživatelských  software pro aplikace navazující na řízení technologie.
Konstrukce stožárů,pevnostní výpočty ocelových konstrukcí
Projekty,Instalace a dodávky regulovaných pohonů
Návrh,dodávky a montáž dálkové signalizace poruchových stavů neobsluhovaných 
           zařízení
Dodávky a montáže zařízení pro kontrolu vstupů do budov a objektů pomocí 
           identifikačních karet


 

DI-ELCOM spol. s r.o.
U Seřadiště 93/213
326 00 Plzeň-Koterov
 Tel/Fax: 377 221 063
              377 236 616